الاندكس الاول الخاص بي .

الاندكس الاول الخاص بي .


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: الاندكس الاول الخاص بي .

 1. #1

  new الاندكس الاول الخاص بي .

  الاندكس الاول الخاص بي ارجو ان ينال اعجابكم وشكرا .
  http://pastehtml.com/view/cxvdsvir6.html
  كود HTML:
  <html dir="rtl">
  
  <head>
  ****** http-*****="Content-Language" content="en-us">
  ****** http-*****="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
  <title>صفحة جديدة 1</title>
  <style>
  <!--
  .page
  {
  	background: #000000;
  	color: #ACACAC;
  	font: bold 12pt arial,verdana,helvetica,sans-serif;
  }
  -->
  </style>
  <bgsound src="http://images2.fanpop.com/images/photos/7600000/hitman-wallpapers-hitman-7638615-1024-768.jpg" loop="90">
  </head>
  
  <body bgcolor="#000000">
  
  <p align="center">
  &nbsp;</p>
  <p align="center">
  &nbsp;</p>
  <p align="center">
  <img border="0" src="http://gaminghulks.com/wp-content/uploads/2012/12/Hitman-Absolution-Wallpaper.png" width="608" height="500"></p>
  <p align="center">
  <img border="0" src="http://www.allah.org/allah.jpg" width="370" height="282">
  <img border="0" src=http://palsolidarity.org/wp-content/uploads/2012/12/palestine036.gif width="375" height="278">
  </p>
  <p align="center">
  &nbsp;</p>
  <p align="center">
  <span style="filter: blur(add=1,direction=270,strength=30); height: 30px">
  <font color="#ffff00" size="4" face="Lucida Calligraphy">..:::::&quot;( </font>
  <span lang="en-us"><font color="#ffff00" size="4" face="Lucida Calligraphy">!!</font><font color="#ff0000" size="4" face="Lucida Calligraphy"> 
  don't play with me </font>
  <font color="#ffff00" size="4" face="Lucida Calligraphy">)&quot;:::::..</font></span></span></p>
  <p align="center">
  &nbsp;</p>
  <p align="center">
  <font size="7" color="#FF0000"><i>Hitman007</i></font></p>
  <p align="center">
  <font size="7" color="#FF0000"><i>The kingdom of morocco</i></font></p>
  <p align="center"><b>
  <span style="line-height: 115%; font-family: Freestyle Script; color: red">
  <font size="7">This site has been hacked by</font></span></b></p>
  <p align="center"><font color="#ff0000" size="5">
  <span style="FONT-FAMILY: Bradley Hand ITC; FONT-WEIGHT: 700">%</span></font></p>
  <p align="center"><font size="6" color="#FF0000">
  <span style="font-family: Greek Diner Inline TT; font-weight: 700; font-style: italic">
  HitMan007</span></font></p>
  <menu>
  	<li>
  	<p align="center">H</p></li>
  </menu>
  <div dir="ltr" align="center">
  	<span style="FILTER: blur(add=1,direction=270,strength=30); HEIGHT: 30px">
  	<p style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><b>
  	<font face="Bradley Hand ITC">
  	<span style="font-family: MCS Rika S_I normal.; color: #FFFFFF" dir="rtl" lang="AR-SA">
  	<font size="6">سبب </font><span class="SpellE"><font size="6">الاختراق</font></span></span></font><font size="6" face="Bradley Hand ITC"><span style="color: #FFFFFF" dir="rtl" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font><span style="font-family: MCS Rika S_I normal.; color: #FFFFFF" dir="rtl" lang="AR-SA"><font size="6" face="Bradley Hand ITC">إما 
  	تحدي بعض الأطفال</font></span></b></p>
  	<p align="center"><font color="#FFFFFF" face="Bradley Hand ITC">
  	<span dir="rtl"><font size="6"><b>
  	<span style="FONT-FAMILY: MCS Rika S_I normal.">أو تصفية حسابات قديمة</span></b></font></span></font></p>
  	<p align="center"><font color="#FFFFFF" face="Bradley Hand ITC">&nbsp;</font></span></div>
  <div id="header">
  	<div align="center">
  		<span style="FILTER: blur(add=1,direction=270,strength=30); HEIGHT: 30px">
  		<font color="#FFFFFF" face="Bradley Hand ITC" size="7">
  		<div id="header0">
  			<div align="center">
  				<p align="center"><span lang="ar-sa">و</span></font><font size="6" face="Diwani Letter"><font size="7" face="Bradley Hand ITC" color="#FFFFFF"><span lang="ar-sa">تأكد 
  				انه لا يوجد نظام&nbsp;يصعب 
  				كسره</span></font></p>
  				</font><font size="6" face="Diwani Letter" color="#FFFFFF">
  				<p align="center"><i><span lang="ar-sa">
  				<font size="6" face="Bradley Hand ITC">انما هيا مسألة وقت لا 
  				أكثر</font></span></i></p>
  				<p align="center"><b>
  				<span style="font-family: Bradley Hand ITC; font-size: 24pt" dir="rtl" lang="AR-SA">
  				والبقاء للأقوياء والقانون لا يحمي المغفليـــن</span><font face="Bradley Hand ITC"><span style="font-size: 22pt" lang="AR-SA">
  				</span><span style="font-size: 22pt" lang="fr">
  				.</span></font></b></font></div>
  		</div>
  		<font size="6" face="Diwani Letter" color="#00FF00">
  		<p align="center">
  		<img border="0" src="http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/78785/gd/1171498446/i-love-morocco.gif" width="286" height="204"></p>
  		</font></span></div></div>
  		<embed height="42" name="video" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" true pluginspage="http://www.real.com/player/" width="165" src="http://dc350.4shared.com/img/1305776628/dfe177cf/dlink__2Fdownload_2FdJWOe_5F8D_3Ftsid_3D20130327-102847-14c51a00/preview.mp3" maintainaspect="false" controls="ControlPanel,StatusBar" nojava="true" autostart="true" loop="true" hidden>
  
  <script language="JavaScript1.2"> 
  
  /* 
  Top-Down scrolling window Script- 
  © Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com) 
  For full source code, installation instructions, 
  100's more free DHTML scripts, and Terms Of 
  Use, visit dynamicdrive.com 
  */ 
  
  //change 1 to another integer to alter the scroll speed. Greater is faster 
  var speed=1 
  var currentpos=0,alt=1,curpos1=0,curpos2=-1 
  function initialize(){ 
  startit() 
  } 
  function scrollwindow(){ 
  if (document.all) 
  temp=document.body.scrollTop 
  else 
  temp=window.pageYOffset 
  if (alt==0) 
  alt=1 
  else 
  alt=0 
  if (alt==0) 
  curpos1=temp 
  else 
  curpos2=temp 
  if (curpos1!=curpos2){ 
  if (document.all) 
  currentpos=document.body.scrollTop+speed 
  else 
  currentpos=window.pageYOffset+speed 
  window.scroll(0,currentpos) 
  } 
  else{ 
  currentpos=0 
  window.scroll(0,currentpos) 
  } 
  } 
  function startit(){ 
  setInterval("scrollwindow()",30) 
  } 
  window.onload=initialize 
  </script>
  <style type="text/css">
  
  #outerCircleText {
  
  font-style: italic;
  font-weight: bold;
  font-family: 'comic sans ms', verdana, arial;
  color: red;
  
  position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
  #outerCircleText div {position: relative;}
  #outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
  
  </style>
  <script type="text/javascript">
  
  
  ;(function(){
  
  
  var msg = "Hitman007";
  
  var size = 24;
  
  
  var circleY = 0.75; var circleX = 2;
  
  var letter_spacing = 5;
  
  var diameter = 10;
  
  
  var rotation = 0.4;
  
  var speed = 0.3;
  
  
  
  if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;
  
  msg = msg.split('');
  var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,
  ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],
  o = document.createElement('div'), oi = document.createElement('div'),
  b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"? document.documentElement : document.body,
  
  mouse = function(e){
   e = e || window.event;
   ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-position
   xmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position
  },
  
  makecircle = function(){ // rotation/positioning
   if(init.nopy){
   o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';
   o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';
   };
   currStep -= rotation;
   for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circle
   d = document.getElementById('iemsg' + i).style;
   d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + 'px';
   d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + 'px';
   };
  },
  
  drag = function(){ // makes the resistance
   y[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;
   x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;
   for (var i = n; i > 0; --i){
   y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;
   x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;
   };
   makecircle();
  },
  
  init = function(){ 
   if(!isNaN(window.pageYOffset)){
   ymouse += window.pageYOffset;
   xmouse += window.pageXOffset;
   } else init.nopy = true;
   for (var d, i = n; i > -1; --i){
   d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;
   d.style.height = d.style.width = a + 'px';
   d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));
   oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;
   };
   o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);
   setInterval(drag, 25);
  },
  
  ascroll = function(){
   ymouse += window.pageYOffset;
   xmouse += window.pageXOffset;
   window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);
  };
  
  o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';
  
  if (window.addEventListener){
   window.addEventListener('load', init, false);
  
   document.addEventListener('mouseover', mouse, false);
   document.addEventListener('mousemove', mouse, false);
   if (/Apple/.test(navigator.vendor))
    window.addEventListener('scroll', ascroll, false);
  }
  else if (window.attachEvent){
   window.attachEvent('onload', init);
   document.attachEvent('onmousemove', mouse);
  };
  
  })();
  
  </script> 
  
    
  
  </body>
  
  </html>

 2. #2
  هكر متألق الصورة الرمزية Iraqe Hacker
  تاريخ التسجيل
  Jul 2012
  الدولة
  Iraqe Hacker™ ✔©Page&Official®Mafia █║▌│█│║▌║││█║▌║▌║
  المشاركات
  3,254

  افتراضي رد: الاندكس الاول الخاص بي .

  ممتاز اخي بارك الله فيك

 3. #3

  افتراضي رد: الاندكس الاول الخاص بي .

  رائع
  بالتوفيق

 4. #4

  افتراضي رد: الاندكس الاول الخاص بي .

  كتير حلو ماشالله ^_^

 5. #5

  افتراضي رد: الاندكس الاول الخاص بي .

  ما شاء الله طبعا انا انعجبت بالصور الحلوه ولكن الكتابة العربيه عندك فيها مشكله
  معهد شموخ العرب

  لتطوير وبرمجة المنتديات 6. #6

  افتراضي رد: الاندكس الاول الخاص بي .

  ممتاااااااااااااااااااااا اااز

 7. #7

  افتراضي رد: الاندكس الاول الخاص بي .

  اندكس حلو..^^
  وان شاء الله نشوف احلى منه ..
  بالتوفيق..

 8. #8

  افتراضي رد: الاندكس الاول الخاص بي .

  اندكس جميل

المواضيع المتشابهه

 1. الجزء الاول... [الدرس الاول] تصطيب الديب فريز و بعض النصائح
  بواسطة aymen cyril kamar في المنتدى دورة البوت نت
  مشاركات: 4
  آخر مشاركة: 10-26-2013, 01:40 AM
 2. الاندكس الخاص بي
  بواسطة ahmedfreed في المنتدى قسم إندكسات الإختراق
  مشاركات: 13
  آخر مشاركة: 06-02-2013, 08:34 AM
 3. الاندكس الاول الخاص بي
  بواسطة dark prince في المنتدى قسم إندكسات الإختراق
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 03-29-2013, 06:43 AM
 4. الاندكس الخاص بي
  بواسطة عبدالله97 في المنتدى قسم إندكسات الإختراق
  مشاركات: 12
  آخر مشاركة: 02-16-2013, 09:39 PM
 5. اكواد اندكسات منوعة لصناعة الاندكس الخاص بك
  بواسطة BLACK.JaGuAr في المنتدى قسم إندكسات الإختراق
  مشاركات: 90
  آخر مشاركة: 04-17-2012, 05:19 PM

المفضلات

أذونات المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •