دوركات sql ادخل واخترق رقم2

دوركات sql ادخل واخترق رقم2


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: دوركات sql ادخل واخترق رقم2

 1. #1
  هكر مجتهد Array الصورة الرمزية commanderegy
  تاريخ التسجيل
  Dec 2013
  المشاركات
  232

  Momayz دوركات sql ادخل واخترق رقم2
  اتفضل اخي الدوركات
  اسف اذا كان فيه دوركات متتكرره
  file.php?play=
  start.php?loader=
  start.php?showpage=
  info.php?ref=
  pagina.php?id=
  blank.php?name=
  head.php?str=
  print.php?header=
  index3.php?mid=
  down*.php?disp=
  blank.php?j=
  path.php?goto=
  default.php?type=
  mod*.php?incl=
  path.php?filepath=
  gery.php?base_dir=
  show.php?middlePart=
  *inc*.php?to=
  layout.php?z=
  view.php?seccion=
  sitio.php?*root*=
  file.php?strona=
  mod*.php?pag=
  index2.php?ref=
  head.php?sekce=
  layout.php?pref=
  path.php?doshow=
  path.php?panel=
  file.php?pagina=
  index2.php?e=
  path.php?sp=
  pagina.php?load=
  general.php?section=
  base.php?filepath=
  include.php?content=
  blank.php?basepath=
  template.php?ref=
  head.php?load=
  main.php?subject=
  file.php?y=
  down*.php?ev=
  padrao.php?choix=
  index.php?channel=
  nota.php?t=
  blank.php?panel=
  sub*.php?header=
  info.php?var=
  enter.php?read=
  head.php?adresa=
  print.php?param=
  default.php?sp=
  start.php?panel=
  template.php?dir=
  show.php?pre=
  view.php?content=
  print.php?strona=
  sitio.php?inc=
  info.php?header=
  info.php?itemnav=
  file.php?to=
  base.php?itemnav=
  standard.php?where=
  sitio.php?modo=
  sitio.php?disp=
  print.php?addr=
  mod*.php?oldal=
  sub*.php?go=
  start.php?load=
  index2.php?option=
  blank.php?mod=
  index3.php?inc=
  standard.php?my=
  enter.php?y=
  base.php?pageweb=
  padrao.php?*root*=
  main.php?action=
  pagina.php?path=
  sub*.php?phpbb_root_path=
  path.php?home=
  index3.php?middle=
  index3.php?get=
  default.php?seccion=
  print.php?numero=
  include.php?in=
  include.php?secao=
  sub*.php?sec=
  home.php?channel=
  base.php?body=
  enter.php?ir=
  home.php?oldal=
  head.php?pag=
  general.php?menu=
  nota.php?seccion=
  path.php?xlink=
  page.php?mid=
  index1.php?link=
  blank.php?sp=
  default.php?panel=
  *inc*.php?doshow=
  blank.php?id=
  print.php?read=
  sitio.php?destino=
  principal.php?d=
  start.php?name=
  default.php?chapter=
  head.php?goto=
  path.php?qry=
  default.php?*root*=
  enter.php?cmd=
  file.php?include=
  enter.php?body=
  index.php?chapter=
  include.php?panel=
  default.php?choix=
  start.php?oldal=
  down*.php?ir=
  nota.php?module=
  info.php?xlink=
  enter.php?lang=
  general.php?redirect=
  view.php?recipe=
  home.php?ir=
  padrao.php?open=
  base.php?subject=
  padrao.php?u=
  sub*.php?my=
  enter.php?type=
  blank.php?ir=
  page.php?showpage=
  home.php?disp=
  index3.php?secc=
  home.php?panel=
  index1.php?pr=
  main.php?ref=
  layout.php?link=
  standard.php?qry=
  index2.php?thispage=
  index3.php?pollname=
  pagina.php?cmd=
  view.php?body=
  head.php?rub=
  standard.php?include=
  path.php?secao=
  press.php?opcion=
  gery.php?tipo=
  index1.php?v=
  pagina.php?secao=
  standard.php?secc=
  gery.php?loader=
  index3.php?include=
  pagina.php?to=
  enter.php?strona=
  sub*.php?s=
  enter.php?get=
  path.php?var=
  general.php?subject=
  enter.php?pa=
  include.php?header=
  include.php?mid=
  blank.php?incl=
  index2.php?corpo=
  index1.php?incl=
  home.php?choix=
  index1.php?c=
  index2.php?var=
  main.php?pref=
  index1.php?pname=
  path.php?incl=
  info.php?recipe=
  view.php?sec=
  file.php?where=
  print.php?name=
  info.php?c=
  principal.php?cont=
  print.php?menue=
  info.php?f=
  padrao.php?xlink=
  index1.php?url=
  gery.php?basepath=
  template.php?mid=
  sub*.php?id=
  start.php?corpo=
  file.php?chapter=
  home.php?chapter=
  standard.php?chapter=
  press.php?page=
  nota.php?n=
  start.php?adresa=
  default.php?e=
  sub*.php?itemnav=
  standard.php?go=
  sitio.php?menu=
  press.php?goFile=
  principal.php?id=
  down*.php?incl=
  principal.php?z=
  main.php?my=
  start.php?ir=
  info.php?ki=
  file.php?loader=
  index.php?mid=
  down*.php?seite=
  base.php?lang=
  nota.php?inc=
  standard.php?index=
  index1.php?var=
  principal.php?p=
  pagina.php?index=
  view.php?qry=
  home.php?tipo=
  page.php?numero=
  index1.php?strona=
  show.php?inc=
  index2.php?redirect=
  pagina.php?middlePart=
  template.php?base_dir=
  info.php?mid=
  home.php?module=
  general.php?left=
  print.php?doshow=
  general.php?page=
  path.php?adresa=
  page.php?seite=
  home.php?menu=
  index2.php?open=
  blank.php?pname=
  sub*.php?modo=
  index2.php?goto=
  path.php?subject=
  general.php?sivu=
  general.php?read=
  principal.php?ev=
  press.php?to=
  main.php?middle=
  print.php?pollname=
  index2.php?strona=
  template.php?f=
  template.php?e=
  press.php?pagina=
  print.php?ki=
  page.php?z=
  enter.php?left=
  head.php?middlePart=
  gery.php?ev=
  index3.php?ref=
  file.php?id=
  print.php?loc=
  sitio.php?body=
  pagina.php?n=
  down*.php?s=
  padrao.php?a=
  page.php?OpenPage=
  gery.php?option=
  mod*.php?sekce=
  template.php?thispage=
  head.php?viewpage=
  file.php?incl=
  sitio.php?e=
  page.php?cont=
  sub*.php?adresa=
  index2.php?pg=
  layout.php?thispage=
  padrao.php?body=
  base.php?t=
  press.php?redirect=
  pagina.php?seccion=
  layout.php?action=
  sitio.php?option=
  index2.php?category=
  pagina.php?lang=
  include.php?ref=
  index3.php?thispage=
  sub*.php?seite=
  layout.php?addr=
  nota.php?mid=
  page.php?p=
  mod*.php?corpo=
  press.php?t=
  blank.php?category=
  *inc*.php?y=
  nota.php?category=
  show.php?d=
  enter.php?menue=
  index1.php?t=
  nota.php?adresa=
  main.php?thispage=
  layout.php?tipo=
  index3.php?d=
  enter.php?b=
  main.php?loc=
  standard.php?z=
  show.php?base_dir=
  sitio.php?middlePart=
  template.php?a=
  page.php?read=
  index.php?param=
  default.php?channel=
  sub*.php?link=
  padrao.php?texto=
  base.php?base_dir=
  file.php?texto=
  base.php?middle=
  pagina.php?base_dir=
  print.php?tipo=
  principal.php?pag=
  index2.php?loc=
  nota.php?option=
  home.php?index=
  print.php?base_dir=
  file.php?get=
  info.php?content=
  default.php?goto=
  start.php?include=
  print.php?option=
  default.php?v=
  base.php?numero=
  index2.php?qry=
  sub*.php?secao=
  sub*.php?secc=
  mod*.php?lang=
  standard.php?pollname=
  default.php?load=
  show.php?j=
  down*.php?pa=
  standard.php?open=
  file.php?disp=
  press.php?xlink=
  print.php?s=
  mod*.php?secc=
  index1.php?param=
  index3.php?sivu=
  mod*.php?pg=
  layout.php?cmd=
  info.php?phpbb_root_path=
  print.php?OpenPage=
  default.php?thispage=
  enter.php?sec=
  path.php?*
  home.php?middlePart=
  index3.php?channel=
  template.php?sekce=
  down*.php?goFile=
  blank.php?header=
  start.php?body=
  base.php?module=
  default.php?l=
  index2.php?texto=
  home.php?eval=
  padrao.php?section=
  blank.php?goFile=
  index.php?index=
  layout.php?ir=
  blank.php?pollname=
  include.php?x=
  start.php?pageweb=
  gery.php?rub=
  template.php?sp=
  sub*.php?basepath=
  standard.php?section=
  enter.php?abre=
  index1.php?pa=
  principal.php?seite=
  gery.php?chapter=
  nota.php?qry=
  pagina.php?pagina=
  default.php?menu=
  standard.php?*
  default.php?abre=
  press.php?pg=
  start.php?nivel=
  index1.php?filepath=
  padrao.php?op=
  mod*.php?pre=
  default.php?pa=
  press.php?strona=
  nota.php?cmd=
  standard.php?abre=
  general.php?seccion=
  index1.php?itemnav=
  layout.php?seite=
  home.php?pollname=
  path.php?left=
  down*.php?inc=
  include.php?channel=
  print.php?dir=
  main.php?disp=
  print.php?pre=
  padrao.php?cont=
  padrao.php?menu=
  path.php?addr=
  base.php?sekce=
  pagina.php?loader=
  page.php?go=
  press.php?category=
  gery.php?left=
  down*.php?qry=
  file.php?second=
  include.php?pag=
  base.php?ir=
  template.php?addr=
  sitio.php?nivel=
  include.php?destino=
  head.php?disp=
  general.php?w=
  gery.php?sec=
  base.php?var=
  enter.php?addr=
  enter.php?go=
  page.php?middle=
  start.php?home=
  info.php?rub=
  pagina.php?OpenPage=
  head.php?content=
  principal.php?pref=
  home.php?in=
  path.php?disp=
  main.php?index=
  file.php?eval=
  press.php?base_dir=
  main.php?content=
  show.php?disp=
  index.php?opcion=
  view.php?loader=
  down*.php?strona=
  principal.php?seccion=
  principal.php?n=
  blank.php?link=
  file.php?sivu=
  info.php?adresa=
  *inc*.php?ki=
  padrao.php?incl=
  main.php?eval=
  gery.php?nivel=
  sub*.php?goFile=
  info.php?sec=
  main.php?include=
  main.php?page=
  base.php?*
  home.php?rub=
  default.php?k=
  index3.php?t=
  file.php?showpage=
  enter.php?home=
  info.php?menue=
  index.php?middlePart=
  blank.php?corpo=
  press.php?where=
  path.php?p=
  page.php?*
  enter.php?path=
  press.php?ir=
  index1.php?path=
  sub*.php?option=
  sub*.php?pag=
  layout.php?where=
  info.php?o=
  file.php?oldal=
  template.php?menue=
  press.php?abre=
  layout.php?OpenPage=
  home.php?play=
  sitio.php?pg=
  main.php?filepath=
  general.php?to=
  index1.php?*root*=
  show.php?qry=
  print.php?where=
  index2.php?itemnav=
  pagina.php?q=
  enter.php?str=
  enter.php?name=
  sitio.php?addr=
  enter.php?incl=
  index3.php?mod=
  template.php?opcion=
  nota.php?pre=
  head.php?lang=
  pagina.php?g=
  include.php?tipo=
  default.php?loc=
  principal.php?destino=
  index3.php?menue=
  index.php?y=
  home.php?opcion=
  print.php?middlePart=
  sitio.php?secc=
  show.php?read=
  standard.php?var=
  info.php?param=
  head.php?start=
  view.php?oldal=
  mod*.php?play=
  gery.php?h=
  pagina.php?mid=
  sub*.php?thispage=
  layout.php?loader=
  enter.php?qry=
  padrao.php?filepath=
  include.php?ir=
  sub*.php?u=
  base.php?chapter=
  press.php?pageweb=
  sub*.php?pa=
  enter.php?texto=
  home.php?link=
  template.php?*
  gery.php?action=
  base.php?oldal=
  index3.php?dir=
  include.php?ki=
  index3.php?body=
  standard.php?oldal=
  nota.php?showpage=
  general.php?f=
  padrao.php?pag=
  *inc*.php?rub=
  index2.php?adresa=
  head.php?sec=
  nota.php?filepath=
  print.php?link=
  gery.php?pname=
  show.php?pname=
  base.php?loc=
  file.php?q=
  gery.php?sivu=
  padrao.php?header=
  layout.php?abre=
  index3.php?pref=
  enter.php?subject=
  page.php?modo=
  page.php?left=
  base.php?abre=
  index3.php?addr=
  blank.php?pr=
  *inc*.php?get=
  print.php?play=
  padrao.php?secao=
  index.php?str=
  general.php?sekce=
  show.php?m=
  head.php?b=
  index1.php?mod=
  home.php?showpage=
  home.php?cmd=
  index1.php?read=
  page.php?load=
  general.php?choix=
  home.php?my=
  start.php?param=
  layout.php?sekce=
  enter.php?module=
  mod*.php?secao=
  show.php?n=
  start.php?pname=
  down*.php?doshow=
  index2.php?pre=
  layout.php?nivel=
  home.php?base_dir=
  include.php?eval=
  standard.php?xlink=
  info.php?home=
  general.php?body=
  head.php?play=
  file.php?index=
  mod*.php?OpenPage=
  index.php?b=
  principal.php?ki=
  sub*.php?panel=
  path.php?sec=
  nota.php?left=
  default.php?header=
  padrao.php?qry=
  file.php?corpo=
  padrao.php?strona=
  sub*.php?z=
  pagina.php?include=
  page.php?link=
  start.php?abre=
  print.php?goFile=
  *inc*.php?c=
  down*.php?cmd=
  home.php?middle=
  sub*.php?open=
  include.php?second=
  sitio.php?menue=
  path.php?tipo=
  home.php?addr=
  gery.php?pref=
  pagina.php?k=
  head.php?strona=
  general.php?e=
  blank.php?get=
  blank.php?sivu=
  sitio.php?read=
  home.php?thispage=
  pagina.php?loc=
  layout.php?qry=
  print.php?*root*=
  show.php?to=
  view.php?u=
  view.php?chapter=
  principal.php?nivel=
  info.php?secao=
  nota.php?abre=
  standard.php?menu=
  index2.php?pollname=
  index3.php?path=
  index.php?base_dir=
  general.php?secao=
  mod*.php?home=
  down*.php?section=
  default.php?index=
  general.php?doshow=
  padrao.php?abre=
  enter.php?seite=
  down*.php?lang=
  main.php?xlink=
  index3.php?base_dir=
  gery.php?redirect=
  layout.php?basepath=
  pagina.php?modo=
  index.php?adresa=
  down*.php?u=
  main.php?mod=
  file.php?start=
  view.php?redirect=
  index2.php?u=
  padrao.php?*
  info.php?ev=
  index1.php?nivel=
  include.php?seccion=
  view.php?lang=
  mod*.php?include=
  mod*.php?seccion=
  principal.php?pollname=
  include.php?read=
  press.php?rub=
  index2.php?incl=
  pagina.php?chapter=
  view.php?middle=
  print.php?sekce=
  padrao.php?pname=
  head.php?ref=
  principal.php?link=
  gery.php?menue=
  template.php?op=
  info.php?doshow=
  default.php?sivu=
  nota.php?pagina=
  sitio.php?content=
  press.php?thispage=
  press.php?pa=
  index1.php?redirect=
  padrao.php?menue=
  index2.php?sekce=
  mod*.php?d=
  include.php?filepath=
  principal.php?l=
  layout.php?oldal=
  include.php?b=
  layout.php?pollname=
  start.php?play=
  print.php?r=
  info.php?*
  sub*.php?*
  * *=
  mod*.php?addr=
  base.php?category=
  index2.php?d=
  mod*.php?phpbb_root_path=
  default.php?include=
  press.php?module=
  default.php?module=
  info.php?pname=
  path.php?id=
  general.php?get=
  press.php?path=
  padrao.php?sekce=
  base.php?ki=
  file.php?cmd=
  layout.php?section=
  press.php?include=
  mod*.php?destino=
  base.php?doshow=
  principal.php?load=
  print.php?type=
  index1.php?adresa=
  index3.php?pre=
  standard.php?cont=
  gery.php?open=
  blank.php?read=
  sitio.php?redirect=
  index1.php?cmd=
  info.php?redirect=
  file.php?load=
  index3.php?itemnav=
  gery.php?mod=
  enter.php?ref=
  down*.php?t=
  view.php?goFile=
  file.php?var=
  sitio.php?ir=
  show.php?b=
  sitio.php?param=
  sub*.php?rub=
  print.php?opcion=
  press.php?middle=
  info.php?ir=
  home.php?basepath=
  blank.php?section=
  include.php?to=
  start.php?sp=
  index3.php?name=
  template.php?showpage=
  view.php?ki=
  index1.php?sekce=
  press.php?option=
  nota.php?home=
  gery.php?my=
  show.php?mid=
  blank.php?o=
  sitio.php?pr=
  index3.php?destino=
  main.php?body=
  blank.php?lang=
  path.php?thispage=
  padrao.php?OpenPage=
  info.php?pageweb=
  blank.php?h=
  head.php?incl=
  principal.php?ref=
  start.php?go=
  file.php?action=
  template.php?t=
  base.php?mid=
  start.php?b=
  start.php?lang=
  default.php?rub=
  head.php?read=
  show.php?cmd=
  press.php?get=
  principal.php?secc=
  gery.php?menu=
  gery.php?corpo=
  include.php?module=
  page.php?redirect=
  gery.php?filepath=
  general.php?ir=
  file.php?ref=
  index1.php?seite=
  include.php?pageweb=
  show.php?seccion=
  mod*.php?pagina=
  sub*.php?name=
  padrao.php?c=
  padrao.php?eval=
  file.php?ev=
  default.php?body=
  enter.php?itemnav=
  blank.php?var=
  index.php?addr=
  blank.php?oldal=
  nota.php?url=
  index2.php?action=
  blank.php?phpbb_root_path=
  mod*.php?var=
  mod*.php?strona=
  nota.php?nivel=
  template.php?content=
  mod*.php?content=
  default.php?f=
  view.php?goto=
  principal.php?abre=
  pagina.php?filepath=
  nota.php?link=
  template.php?tipo=
  index3.php?q=
  page.php?adresa=
  sitio.php?category=
  index2.php?link=
  sub*.php?k=
  layout.php?numero=
  tools/send_reminders.php?includedir=
  module_db.php?pivot_path=
  inc/cmses/aedatingCMS.php?dir[inc]=
  modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root=
  bb_usage_stats/include/bb_usage_stats.php?phpbb_root_path=
  index.php?RP_PATH=
  index.php?pagename=
  smarty_config.php?root_dir=
  components/com_forum/download.php?phpbb_root_path=
  include/editfunc.inc.php?NWCONF_SYSTEM[server_path]=
  classes/adodbt/sql.php?classes_dir=
  send_reminders.php?includedir=
  components/com_rsgery/rsgery.html.php?mosConfig_absolute_path=
  inc/functions.inc.php?config[ppa_root_path]=
  components/com_cpg/cpg.php?mosConfig_absolute_path=
  admin/index.php?o=
  index.php?menu=deti&page=
  modules/coppermine/themes/coppercop/theme.php?THEME_DIR=
  m2f/m2f_phpbb204.php?m2f_root_path=
  components/com_extcalendar/admin_events.php?CONFIG_EXT[LANGUAGES_DIR]=
  admin/doeditconfig.php?thispath=../includes&config[path]=
  components/com_simpleboard/image_upload.php?sbp=
  wamp_dir/setup/yesno.phtml?no_url=
  include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=
  support/mailling/maillist/inc/initdb.php?absolute_path=
  coppercop/theme.php?THEME_DIR=
  inc/header.php/step_one.php?server_inc=
  inc/pipe.php?HCL_path=
  include/new-visitor
  "add.asp?bookid="
  "add_cart.asp?num="
  "addcart.asp?"
  "addItem.asp"
  "add-to-cart.asp?ID="
  "addToCart.asp?idProduct="
  "addtomylist.asp?ProdId="
  "adminEditProductFields.asp?intProdID="
  "advSearch_h.asp?idCategory="
  "affiliate.asp?ID="
  "affiliate-agreement.cfm?storeid="
  "affiliates.asp?id="
  "ancillary.asp?ID="
  "archive.asp?id="
  "article.asp?id="
  "aspx?PageID"
  "basket.asp?id="
  "Book.asp?bookID="
  "book_list.asp?bookid="
  "book_view.asp?bookid="
  "BookDetails.asp?ID="
  "browse.asp?catid="
  "browse_item_details.asp"
  "Browse_Item_Details.asp?Store_Id="
  "buy.asp?"
  "buy.asp?bookid="
  "bycategory.asp?id="
  "cardinfo.asp?card="
  "cart.asp?action="
  "cart.asp?cart_id="
  "cart.asp?id="
  "cart_additem.asp?id="
  "cart_validate.asp?id="
  "cartadd.asp?id="
  "cat.asp?iCat="
  "catalog.asp"
  "catalog.asp?CatalogID="
  "catalog_item.asp?ID="
  "catalog_main.asp?catid="
  "category.asp"
  "category.asp?catid="
  "category_list.asp?id="
  "categorydisplay.asp?catid="
  "checkout.asp?cartid="
  "checkout.asp?UserID="
  "checkout_confirmed.asp?order_id="
  "checkout1.asp?cartid="
  "comersus_listCategoriesAndProducts.asp?idCate gory ="
  "comersus_optEmailToFriendForm.asp?idProduct="
  "comersus_optReviewReadExec.asp?idProduct="
  "comersus_viewItem.asp?idProduct="
  "comments_form.asp?ID="
  "contact.asp?cartId="
  "content.asp?id="
  "customerService.asp?TextID1="
  "default.asp?catID="
  "description.asp?bookid="
  "details.asp?BookID="
  "details.asp?Press_Release_ID="
  "details.asp?Product_ID="
  "details.asp?Service_ID="
  "display_item.asp?id="
  "displayproducts.asp"
  "downloadTrial.asp?intProdID="
  "emailproduct.asp?itemid="
  "emailToFriend.asp?idProduct="
  "events.asp?ID="
  "faq.asp?cartID="
  "faq_list.asp?id="
  "faqs.asp?id="
  "feedback.asp?title="
  "freedownload.asp?bookid="
  "fullDisplay.asp?item="
  "getbook.asp?bookid="
  "GetItems.asp?itemid="
  "giftDetail.asp?id="
  "help.asp?CartId="
  "home.asp?id="
  "index.asp?cart="
  "index.asp?cartID="
  "index.asp?ID="
  "info.asp?ID="
  "item.asp?eid="
  "item.asp?item_id="
  "item.asp?itemid="
  "item.asp?model="
  "item.asp?prodtype="
  "item.asp?shopcd="
  "item_details.asp?catid="
  "item_list.asp?maingroup"
  "item_show.asp?code_no="
  "itemDesc.asp?CartId="
  "itemdetail.asp?item="
  "itemdetails.asp?catalogid="
  "learnmore.asp?cartID="
  "links.asp?catid="
  "list.asp?bookid="
  "List.asp?CatID="
  "listcategoriesandproducts.asp?idCategory="
  "modline.asp?id="
  "myaccount.asp?catid="
  "news.asp?id="
  "order.asp?BookID="
  "order.asp?id="
  "order.asp?item_ID="
  "OrderForm.asp?Cart="
  "page.asp?PartID="
  "payment.asp?CartID="
  "pdetail.asp?item_id="
  "powersearch.asp?CartId="
  "price.asp"
  "privacy.asp?cartID="
  "prodbycat.asp?intCatalogID="
  "prodetails.asp?prodid="
  "prodlist.asp?catid="
  "product.asp?bookID="
  "product.asp?intProdID="
  "product_info.asp?item_id="
  "productDetails.asp?idProduct="
  "productDisplay.asp"
  "productinfo.asp?item="
  "productlist.asp?ViewType=Category&CategoryID= "
  "productpage.asp"
  "products.asp?ID="
  "products.asp?keyword="
  "products_category.asp?CategoryID="
  "products_detail.asp?CategoryID="
  "productsByCategory.asp?intCatalogID="
  "prodView.asp?idProduct="
  "promo.asp?id="
  "promotion.asp?catid="
  "pview.asp?Item="
  "resellers.asp?idCategory="
  "results.asp?cat="
  "savecart.asp?CartId="
  "search.asp?CartID="
  "searchcat.asp?search_id="
  "Select_Item.asp?id="
  "Services.asp?ID="
  "shippinginfo.asp?CartId="
  "shop.asp?a="
  "shop.asp?action="
  "shop.asp?bookid="
  "shop.asp?cartID="
  "shop_details.asp?prodid="
  "shopaddtocart.asp"
  "shopaddtocart.asp?catalogid="
  "shopbasket.asp?bookid="
  "shopbycategory.asp?catid="
  "shopcart.asp?title="
  "shopcreatorder.asp"
  "shopcurrency.asp?cid="
  "shopdc.asp?bookid="
  "shopdisplaycategories.asp"
  "shopdisplayproduct.asp?catalogid="
  "shopdisplayproducts.asp"
  "shopexd.asp"
  "shopexd.asp?catalogid="
  "shopping_basket.asp?cartID="
  "shopprojectlogin.asp"
  "shopquery.asp?catalogid="
  "shopremoveitem.asp?cartid="
  "shopreviewadd.asp?id="
  "shopreviewlist.asp?id="
  "ShopSearch.asp?CategoryID="
  "shoptellafriend.asp?id="
  "shopthanks.asp"
  "shopwelcome.asp?title="
  "show_item.asp?id="
  "show_item_details.asp?item_id="
  "showbook.asp?bookid="
  "showStore.asp?catID="
  "shprodde.asp?SKU="
  "specials.asp?id="
  "store.asp?id="
  "store_bycat.asp?id="
  "store_listing.asp?id="
  "Store_ViewProducts.asp?Cat="
  "store-details.asp?id="
  "storefront.asp?id="
  "storefronts.asp?title="
  "storeitem.asp?item="
  "StoreRedirect.asp?ID="
  "subcategories.asp?id="
  "tek9.asp?"
  "template.asp?Action=Item&pid="
  "topic.asp?ID="
  "tuangou.asp?bookid="
  "type.asp?iType="
  "updatebasket.asp?bookid="
  "updates.asp?ID="
  "view.asp?cid="
  "view_cart.asp?title="
  "view_detail.asp?ID="
  "viewcart.asp?CartId="
  "viewCart.asp?userID="
  "viewCat_h.asp?idCategory="
  "viewevent.asp?EventID="
  "viewitem.asp?recor="
  "viewPrd.asp?idcategory="
  "ViewProduct.asp?misc="
  "voteList.asp?item_ID="
  "whatsnew.asp?idCategory="
  "WsAncillary.asp?ID" 2. #2
  :: مراقب عام :: Array الصورة الرمزية shhaby
  تاريخ التسجيل
  Nov 2012
  المشاركات
  3,233

  افتراضي رد: دوركات sql ادخل واخترق رقم2

  كان المفروض تجمع الدوركات في موضوع واحد بدل التقسيم يالغالي ...


 3. #3
  هكر مجتهد Array الصورة الرمزية farissi mohssin
  تاريخ التسجيل
  Apr 2013
  الدولة
  مــــــغـــــــرب
  المشاركات
  648

  افتراضي رد: دوركات sql ادخل واخترق رقم2

  بـارك اللـــــــــــه فيك أخـــي 4. #4
  هكر مبتديء Array
  تاريخ التسجيل
  Jan 2014
  المشاركات
  7

  افتراضي رد: دوركات sql ادخل واخترق رقم2

  بـارك اللـــــــــــه فيك أخـــي


 5. #5
  هكر مجتهد Array الصورة الرمزية MoLoToV-DZ
  تاريخ التسجيل
  Jun 2012
  الدولة
  الجزائر
  المشاركات
  248

  افتراضي رد: دوركات sql ادخل واخترق رقم2

  شكرااا يا اخي


المواضيع المتشابهه

 1. دوركات sql ادخل واخترق
  بواسطة commanderegy في المنتدى اختراق المواقع والسيرفرات
  مشاركات: 11
  آخر مشاركة: 02-28-2014, 11:12 PM
 2. فوت هون واخترق اي ايميل في ذكاء تفضلو في الدخول
  بواسطة muradblood في المنتدى منتدى إختراق البريد والايميلات
  مشاركات: 12
  آخر مشاركة: 01-31-2012, 08:16 PM
 3. ادخل هينا واخترق اي ايميل بـ احلى الصفحات المزوره
  بواسطة Mr. reap في المنتدى منتدى إختراق البريد والايميلات
  مشاركات: 14
  آخر مشاركة: 10-30-2011, 02:16 PM
 4. ادخل واخترق بـ احلى سكربت الاختراق عن طريق الماسنجر بس
  بواسطة Mr. reap في المنتدى قسم المواضيع المخالفة والمكررة
  مشاركات: 7
  آخر مشاركة: 10-09-2010, 03:44 PM
 5. مشاركات: 9
  آخر مشاركة: 08-24-2010, 06:28 PM

المفضلات

أذونات المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •